İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları✔

İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları

İş hayatında güvenlik her şeyden önce gelir.

Güvenli bir ortamda çalışmak hem çalışanların huzurlu ve rahat bir şekilde çalışmasını sağlar hem de işverenlerin sorunlar ile karşılaşmasını engeller.

Bu konuda iş yerlerinde uygulanan pek çok güvenlik tedbiri bulunur. İşyerlerinde kazaların önüne geçilmesi, işlemlerin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi ve benzeri pek çok durum sebebi ile güvenlik tedbirlerine önem verilir.

Ülkemizde bu konuda özellikle Avrupa Birliği ile olan uyum sürecinde pek çok farklı düzenleme yapılmıştır.

Bu düzenlemelerin bir kısmı da iş ve işçi güvenliği konusunda yapılmıştır.

Avrupa Birliği standartlarının yakalanması amacı ile yapılan bu düzenlemeler ile hayatımıza birçok yeni kavram dâhil olmuştur.

Bu kavramlar iş yerlerinde çalışanların kaza yaşamaması ve sağlıkları açısından sorun olmaması için gerekli olan tedbirleri kapsıyor.

Sadece kazalar ile ilgili değil, işçilerin çalışma dolayısıyla ortaya çıkabilecek sorunların da engellenmesi için düzenlemeler mevcuttur.

Avrupa Birliği uyum süreci için iş ve işçi sağlığı konusunda yapılan düzenlemeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülmüştür.

Bu kapsamda yapılan düzenlemelerin en başında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü kurulmuştur. İsgüm olarak kısaltılan bu genel müdürlük ile birlikte mevzuat anlamında da pek çok çalışma yürütülmüştür.

Bu çalışmaların arasında fabrikalar, atölyeler, iş yerleri ve benzeri yerlerde iş ve işçi sağlığı ve güvenliği noktasında yapılması gereken işlemler ile ilgili düzenlemelerde bulunuyor.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bu düzenlemelerin en önemlisi olarak görülür. Bu kanunun uygulamasının açıklanması için pek çok farklı düzenlemede sonrasında çıkartılmıştır.

Düzenlemelerin içerinde işletmeler açısından önem taşıyan konu işçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğudur. Kanuni düzenlemeler içerisinde bulunan bazı maddeler ile çalışan sayısının belli sayının üzerinde olduğu yerler için işçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanının çalıştırılması gerekiyor.

Bu uzmanlar, iş yerlerindeki güvenlik tedbirlerinin hazırlanması, işçilerin çalışma sırasında giyecekleri güvenlik ekipmanları gibi şeylerin çıkartılması ve her hangi bir tehlike anında neler yapılması gerektiği gibi birçok konuda çalışma yürütür.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanı olabilmek için belirli mesleklerde çalışmak, üniversitelerin belli bölümlerinden mezun olmak ve uygulanacak olan sınavdan başarılı olmak gibi şartlar bulunuyor.

Bu şartları sağlayan kişiler iş yerlerinin ve işçilerin güvenliklerini sağlamak için görev almaya başlayabiliyor. Bu mesleği merak edenler için önemli noktalardan bir tanesi de iş sağlığı ve güvenliği taban puanları olacaktır.

Bu konu önem taşıyan bir konu olması sebebi ile üniversiteler tarafından ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitimlerinde ilgili bölümler eğitimler vermeye başlamıştır.

İş ve işçi sağlığı konusunda akademik eğitim alarak daha kaliteli hizmet sunmak isteyenler üniversite eğitimlerini bu yöne kaydırabilir.

Bunun sağlanabilmesi için iş sağlığı ve güvenliği taban puanları takip edilerek gerekli tercihler yapılabilir. Tercihlere göre bölümlere yerleşen kişiler eğitimlerini tamamlayarak sektörde çalışmaya başlayabilirler.

Meslek yeni bir meslek olması ile birlikte maaş noktasında Türkiye ortalamasının üzerinde olması sebebi ile iş sağlığı ve güvenliği taban puanları, üniversite tercihi yapacak olan kişiler için daha önemli hale geliyor.

Puanların bir önceki yıldaki haline göre tercihler belirlenebilir. İş sağlığı ve güvenliği taban puanları lisans ve ön lisans programlarına göre farklı türler ile karşımıza çıkıyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları 4 Yıllık

İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları
İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları

İşçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanı olabilmek isteyenler lisans programları için tercih yapacak olanlar iş sağlığı ve güvenliği taban puanları 4 yıllık bölümlerin puanlarını takip etmelidir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanı olabilmenin belli şartları bulunuyor. Öncelikle üniversitelerin mühendislik ve fen edebiyat fakültelerindeki belli bölümlerden mezun olma şartı bulunuyor.

Bununla birlikte yeni açılmış olan iş sağlığı ve güvenliği bölümü de mesleği yapabilecek olan kişiler arasına dâhil edilmiştir.

Bu bölümleri bitirenler de mesleği yapabilecek kişiler arasındadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde denetleme görevi yapanlar içinde işçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanlığı yapabilme imkânı tanınmıştır.

Bu kişiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açılan iş güvenliği uzmanlığı sınavına girme hakkına sahip olur.

Bu sınavda başarılı olan adaylar C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak çalışmaya başlayabilirler. İş güvenliği konusunda yapılan düzenlemeler sonrasında üniversiteler bünyesinde bu alana özel bölümler eğitim vermeye başlamıştır.

Ülkemizin birçok üniversitesi bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği bölümü açılmıştır. Bu üniversitelerdeki bölümler için iş sağlığı ve güvenliği taban puanları 4 yıllık eğitim almak isteyenlerin tercihleri için ön plana çıkıyor.

Hem kamu üniversiteleri hem de vakıf üniversiteleri bünyesinde bölümler eğitimlerine devam ediyor.

Farklı şehirlerdeki üniversiteler içerisinde iş sağlığı ve güvenliği taban puanları 4 yıllık bölümler için geniş bir aralık sunuyor.

Tercihlerini bu yönde değerlendirmek isteyenler için şehir ve üniversite seçenekleri arasında değerlendirme yapılarak tercih yapılabilir.

İş sağlığı ve güvenliği taban puanları 4 yıllık puanları dikkate alarak tercih yapıp bölümlere yerleşen öğrenciler farklı ders seçenekleri ile karşılaşır.

Üniversiteler bünyesinde fakülteler bakımından değişiklik göstermekle birlikte genel olarak sağlık bilimleri ya da mühendislik fakülteleri içerisinde eğitimler devam eder. İlk dönem ile birlikte meslek için gerekli olan fizik, kimya, biyoloji ve ergonomi gibi dersler görülür.

Devamında makine ve teçhizat, hukuk ve iş kazaları gibi eğitimler ile devam edilir. İkinci ders yılında, anatomi, yangın bilgileri ve güvenlik mühendisliği gibi eğitimler bulunur.

İkinci ders yılının diğer yarıyılında ise acil durum idaresi, eğitim sistemleri, iş güvenliği mevzuatı ve mühendislik ekonomisi konularında dersler görülür. Üçüncü eğitim yılından itibaren daha fazla uzmanlık gerektiren dersler ile eğitimler devam eder.

Çalışma alanlarında elektrik, fiziksel ve kimyasal etkiler, çalışan güvenliği ve güvenlik laboratuvarı gibi teorik ve uygulamalı eğitimler sürdürülür.

Çevre sağlığı ve güvenliği, risk yönetimi ve iş güvenliği uygulamaları yine üçüncü eğitim yılında bulunur. Dördüncü eğitim yılında ise patlayıcı ortamlar ve maddeler, kişisel koruyucu donanımlar ve psikososyal etkiler konularında eğitimler görülür.

Güvenlik sistemleri, kriz yönetimi ve kaza önleme dersleri ile eğitim dönemleri tamamlanır. Bu son dönemde bitirme projesi ve staj seçenekleri üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları 2 Yıllık

İş sağlığı ve güvenliği taban puanları 2 yıllık bölümler için gerekli olan puan türüdür. Üniversite eğitimlerine ön lisans bölümlerinde devam etmek isteyenler için de seçenekler bulunuyor.

Üniversitelerin bünyesinde yüksekokullarda bu konuda eğitim veren bölümler mevcuttur. İki yıllık eğitim ile mezun olan kişiler iş sağlığı ve işçi güvenliği uzmanı olarak görev yapmak için gerekli sınavlara girmeye hak kazanırlar.

Üniversitelere göre ders içerikleri ve eğitim sistemleri ile iş sağlığı ve güvenliği taban puanları 2 yıllık puanlar değişiklik gösterir.

Tercih yapmak isteyen öğrenciler için bölüm her geçen gün daha fazla değeri artan bir bölüm olarak görülüyor.

Ülkemizin doğusundan batısına kadar neredeyse her şehirdeki üniversite bünyesinde ön lisans bölümleri açılmaya devam ediyor.

Ön lisans eğitimlerde, lisans eğitimlere göre daha az ayrıntı içerecek şekilde eğitimler tamamlanır. İş sağlığı ve güvenliği taban puanları 2 yıllık ön lisansa yerleşen öğrenciler için ilk eğitim yılında genel kavramlar ile başlanır.

İş sağlığı ve güvenliği konusu ve hukuk dersleri ile başlangıç yapılır. İkinci yarıyılda ilk yardım işlemleri, iş ve işyeri hijyeni ve tehlikeli maddeler eğitimleri verilir. İkinci yılda ise iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, ergonomi ve taşımacılık sistemleri gibi eğitimlere devam edilir.

Son yarıyılda ise meslek hastalıkları, iş güvenliği mevzuatı ve yangın eğitimleri ile dönem bitirilir. Bu eğitimler yüksekokullara göre farklılık gösterebilir.

İş sağlığı ve güvenliği taban puanları 2 yıllık ön lisans bölümler için gerekli olan puanlar lisans bölümleri için gerekli olan bölümlere göre daha düşüktür.

Bununla birlikte ülkemizde ön lisans bölümleri çok fazla olduğu için adaylar tercihlerine daha kolay yerleşecektir.

Ön lisan mezunları ile lisans mezunları aynı sınav ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı hakkı kazanabilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları 2018

İş sağlığı ve güvenliği taban puanları 2018 puanları ile işçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanlığı mesleğinin ilk adımı atılmış olur.

Meslek düzenleme anlamında birçok amaç barındırır. İş yerlerinde iş güvenliği ile ilgili olarak eğitimler vermek bunların ilkidir.

Hem işçilere hem de işverenlere verilen eğitimler ile iş yerlerinde kazaların önüne geçilmeye çalışılır. Verilen eğitimler sonrasında iş güvenliği sisteminin kurulması ve bunun denetlenmesi görevleri bulunur.

Bu görev içerisinde iş yerleri için gerekli keşifler yapılarak iş yerleri için gerekli sistemler belirlenir.

Belirlenen sistemlerin kurulması ve uygulaması aşamaları mesleğin önemli görevleri arasında yer alır.

İş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda yıllık planların hazırlanması mesleğin görevleri arasındadır.

Bu planların en iyi şekilde uygulanması için gerekli özeni uzman ekip gösterir.

İş sağlığı ve güvenliği taban puanları 2018 ile tercih yapacak olan kişiler yapacakları çalışmalarda iş yerinin özelliğine göre bir eylem planı hazırlar.

Bu plan çerçevesine riskli iş yerleri için daha fazla güvenlik önlemi alınarak hazırlıklar devam ettirilir. Yangın riski bulunan yerler için özel teçhizat ve sistemler kurulur.

Bu sistemler ile ilgili olarak kimlerin sorumlu olduğu belirlenir.

Güvenlik eğitimleri sırasında yangın ve benzeri iş kazaları için müdahalelerin nasıl yapılacağı konularına değinilir.

Bu konulara ek olarak kişilere ilk yardım eğitimleri verilir.

Olması muhtemel iş kazalarına anında müdahale edilebilmesi için bu hazırlıklar önem taşır. İşverenleri iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda alması gereken tedbirleri denetlemek yine iş güvenliği uzmanının görevidir.

İş sağlığı ve güvenliği taban puanları 2018 ile tercih yapan kişiler lisans ya da ön lisans eğitimlerini tamamladıklarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açılan sınava girmeye hak kazanırlar.

Belli dönemlerde açılan bu sınavlara yapılan başvurular sonrasında girebilecek durumda olanlar için bu konularda sınav uygulanır.

Bu sınav şartlarını sağlayarak başarılı olan kişiler C sınıfı işçi sağlığı ve iş güvenlik uzmanı olarak çalışmaya hak kazanırlar.

C sınıfı iş güvenlik uzmanlarının en az dört yıl bu alanda çalışma zorunluluğu bulunuyor.

Bu süreyi tamamlayan kişiler tekrar Bakanlık tarafından B sınıfı iş güvenlik uzmanlığı için açılan sınava girebilir.

Şartları sağlayarak sınavdan başarılı olanlar B sınıfına geçiş yapabilirler.

B sınıfı iş güvenlik uzmanlığı mesleğinde üç yıl çalışanlar tekrar sınava girmeye hak kazanırlar.

Yeniden sınava girip başarılı olan uzmanlar A sınıfı iş güvenlik uzmanı olarak çalışabilme yetkisine sahip olurlar.

Bu sınıflar arasındaki en önemli fark çalışabilecekleri sektörler olarak görülür.

A sınıfı iş güvenlik uzmanları çok tehlikeli işler ile ilgili denetimleri yapabilecek yetkiye sahip olurlar.

Bu sınıflar doğal olarak farklı maaş uygulamalarına tabii tutulurlar.

A sınıfı iş güvenlik uzmanları daha fazla sorumluluk alarak önemli işlerde çalıştıkları için daha yüksek gelir elde edebilir.

İş sağlığı ve güvenliği taban puanları 2018 ile tercih yapacak olan adaylar için geniş bir alanda çalışma olanağı bulunuyor.

Kamu ve özel sektör içerisinde pek çok alan çalışılabilecek alanlar arasındadır.

Özel sektörde uzman olarak çalışmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor.

Bir iş güvenliği firmasında çalışmak ya da bir iş yerine bağlı olarak çalışmak.

İş sağlığı ve işçi güvenliği firmalarında uzman olarak çalışmak ilk seçenek olarak görülür.

Bu firmalar, dışarıdan bu hizmeti almak isteyen fabrika ve benzeri yerler için hizmet sunar.

Firmalarda çalışarak mesleklerini yerine getirebilirler.

Diğer seçenek olarak bir fabrikada iş güvenliği çalışanı olarak da çalışma seçeneği bulunuyor.

Fabrika ve benzeri yerlerde bu görev üstlenilerek gerekli işlemler yapılabilir.

Bu iki seçenek arasında kişiler kendilerine uygun seçeneği değerlendirebilir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanlığı önemli bir meslek olması ile her geçen gün talebi artan bir meslek olarak görülüyor.

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

arrow