6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İş Güvenliği Kanunu

Yapılan düzenlemeler ve çıkartılan yasalar ile ülkemizde iş yerlerinde çalışma güvenliği konusunda önemli değişiklikler yapılmaktadır.

Bu değişiklikler ile sorunsuz olarak iş yerlerinde çalışanların güvenliğinin sağlanması ve iş yerindeki genel güvenliğin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu konuda yürürlüğe giren 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile ülkemizde yer alan tüm iş yerlerinin belirli sorumlulukları verilmiş ve bunlara çok dikkat etmeleri istenmiştir.

Bu konuda yapılacak olan işlemler, sorumluluklar, denetleme ve kanuna uyulmaması durumunda olacaklar yasa içerisinde açıkça belirtilmiştir.

Bu nedenle iş yaşamında faaliyet gösteren iş yerlerinin bu yasayı bilmesi ve gereklerini yerine getirmesi oldukça önemli bir konudur. Bu konuda özellikle gerekli yasanın içeriğinin detaylı olarak okunması ve uygulanması gerekmektedir.

Çıkartılan ve yürürlüğe giren 6331 sayıla kanun kamu ve özel sektöre ait olan tüm iş yerlerine ve işlere uygulanmaktadır.

Ayrıca bu iş yerlerinin işverenleri ile bu işverenlerine vekillerine de uygulanmaktadır. Yine yasa iş yerlerinde çalışanlar yanında çıraklara ve stajyerlere de uygulanmaktadır.

Bu uygulamalarda iş yerinin faaliyetleri, özel ve kamu sektörü olması ve çalışanların durumu gibi konulara bakılmadan tüm iş yerleri ve işlere uygulanan bir yasadır. Bu nedenle dikkatli şekilde okunması ve incelenmesi gerekmektedir.

Ancak bu şekilde gerekli iş ve çalışma güvenliğinin sağlanması ile yasanın gereklerinin yerine getirilmesi sağlanabilmektedir.

Yasanın detaylı olarak incelenmesi ile özellikle 10 kişiden az çalışanı olan iş yerlerinin.

Yani 1 ile 9 kişi arasında çalışanı olan iş yerlerinin ve bunun yanında az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinin 1 Temmuz 2016 tarihi ile tüm iş güvenliği konularında ve yasa içeriği konusunda sorumlu olacağı da belirtilmiştir.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu özellikle ülkemizde büyük bir çoğunlukta olan 10 kişi altında çalışanı olan iş yerlerinin de bu yasanın sorumluluk kapsamında olduğunu belirtmekte ve bu şekilde gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamaktadır.

Özellikle bu alanda yapılacak olan işlerde başarının sağlanması için yasanın tam olarak bilinmesi ve sorumluluk altında olunan konuların uygulanması oldukça önemlidir.

Bu yasa ile iş yerlerinin birçok durumda uygulaması gereken gerekli sorumlulukları bulunmaktadır. Bunlar yasanın içeriğinde detaylı olarak yer almaktadır.

Çok önem verilen bu konuda iş yerlerinin dikkatli olması ve yasanın tüm gereklerini yerine getirmesi oldukça önemlidir. Özellikle yasanın incelenmesi ile ortaya çıkan yeni iş güvenliği yasasına göre başarılı şekilde yapılacak uygulamalar için iş yerlerinde;

  • Risk değerlendirmesinin yapılması gerekmektedir.
  • İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi gerekmektedir.
  • Bunun yanında acil durum planının olması da gerekmektedir.

Oldukça önemli olan bu konularda tüm iş yerlerinin dikkatli olması ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu içeriğine ve sorumluluklarına uygun şekilde hareket etmesi gerekmektedir.

Bu konularda iş yerlerinin yapması gerekenler oldukça önemlidir. İş yerlerinde risk değerlendirmesinin yapılması konusunda çalışmalar yapılmalıdır.

Bu konuda bir veya daha fazla işçisi olan iş yerlerinin bu uygulamayı yapması gerekmektedir. Yasanın içeriğinde bir veya daha fazla çalışanı bulunan tüm iş yerlerinde bu uygulamanın yapılmasının zorunluluk olduğu belirtilmektedir.

Bunun yanında iş sağlığı ve güvenliği eğitimi de oldukça önemlidir. Bu konuda da yine bir veya daha fazla çalışanı olan iş yerlerinin bu konuda sorumlu olduğu belirtilmektedir.

Tüm iş yerlerinin bu yasa kapsamında olduğu unutulmadan gerekli incelemelerin yapılması ile sorumlulukların tam olarak bilinmesi ve yerine getirilmesi çok önemli bir konudur.

Küçük veya büyük işletmeler yanında farklı çalışan sayısında olan işletmeler içinde bu yasada birçok sorumluluk bulunmaktadır.

Bu nedenle 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu detaylı olarak iş yerleri ve işverenler tarafından incelenmelidir. İş yerlerindeki tüm çalışanların sorumlu olduğu ve işverenin özel olarak sorumlu olduğu bu konuda gerekli çalışmaların yapılması çok önemlidir.

Özellikle yukarıda sayılan işlemler yanında acil durum planının yapılması da oldukça önemli olan bir konudur.

Bu konuda da yine bir veya daha fazla çalışanı olan iş yerlerinin sorumlu olduğu unutulmamalıdır. Yapılacak acil durum planı konusunda yasanın detaylı olarak incelenmesi ile sorumluluğun ne olduğu ve ne yapılması gerektiği öğrenilebilmektedir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Yönetmeliği

İş Güvenliği Kanunu
İş Güvenliği Kanunu

Yasa iş yerlerinde gerekli olan önlemlerin alınması ve çalışmaların güven içerisinde yapılmasını sağlamak amacı ile geliştirilmekte ve yasalaşarak yürürlüğe girmektedir.

Özellikle birden fazla çalışanı olan iş yerlerinin gerekli olan sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda bu konuya çok dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bu konuda hazırlanan 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu yönetmeliği içerisinde farklı sektörler ve farklı çalışan sayısında olan iş yerleri için farklı sorumluluklar da bulunmaktadır.

Bunlardan birisi de 50 işçiden ve çalışandan fazla olan iş yerlerinin iş güvenliği uzmanı bulundurması konusunda. Bu konuda 1 Ocak 2013 tarihi geçerli olmaktadır.

Yasa içerisinde iş güvenliği uzmanı çalıştırılması konusunda geniş bir kapsam olduğu belirtilmektedir. Yasanın tam olarak incelenmesi ile bu konuda nelere gerek duyulduğu ve nelerin gerekli olduğu anlaşılmaktadır.

6331 sayılı yasanın incelenmesi ile az tehlikeli sınıfında bulunan iş yerleri ile çok tehlikeli sınıfında bulunan iş yerlerinde 1 Ocak 2014 tarihi ile iş güvenliği uzmanının bulundurulması bir zorunluluk olarak belirtilmiş durumdadır. Oldukça önemli olan bu konuda iş yerlerinin özenli ve dikkatli olması gerekmektedir.

Ayrıca 50 çalışandan fazla işçisi ve çalışanı bulunan iş yerlerinin de 1 Temmuz 2016 tarihi ile iş güvenliği uzmanı çalıştırması gerekmektedir.

Oldukça önemli olan bu konuda iş yerlerinin çok dikkatli olması ve gerekleri yerine getirmesi oldukça önemli konulardan birisidir.

Farklı çalışma alanlarında bulunan ve farklı çalışma sektörleri içerisinde yer alan iş yerlerinin çalışan sayılarına ve tehlike durumlarına göre farklı sorumlulukları olduğunu bilmesi oldukça önemlidir.

Bu konuda 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu yönetmeliği detaylı olarak incelenmelidir. Yasada özellikle 10 kişiden az çalışanı olan iş yerlerinin ve az tehlikeli iş yeri kategorisinde olan iş yerlerinin işverenleri veya işveren vekilleri Bakanlık tarafından verilen eğitimlerin alınması ile yapılacak girişler, muayeneler ve yapılacak tetkikler hariç olacak şekilde iş sağlığı ve güvenliği konusunda hizmetlerini yürütüyor olması mümkün olmaktadır. Bu konuda tüm detayları yasanın içeriğinden görmek mümkündür.

Bu konuda işverenlerin ve işveren vekillerinin alınacak olan eğitimlerine ilişkin olarak yönetmelik içerisinde belirtilmiş olan eğitimleri tamamlaması ve bunu sağlamış olan işveren veya işveren vekillerinin gerekli şartlara uygun olarak işlemleri yürütmesi mümkündür.

Bu konuda özellikle iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda yönetmelik içerisinde belirtilmiş olan ve detayları verilmiş olan eğitimlerin alınması bir şarttır. Bu eğitimlerin alınması ile ancak gerekli görevlerin yapılması mümkün olabilmektedir.

Bu nedenle yasanın detaylı incelenmesi ve buna uygun şekilde eğitimlerin alınması oldukça önemlidir. Çalışan sayısı az olan ve 10 kişinin altında olan iş yerlerinin işverenlerinin bu konuya özel olarak dikkat etmeleri oldukça önemli bir konudur.

İş yerlerinde iş güvenliği konusunda yapılan düzenlemeler yanında iş sağlığı konusunda da düzenlemeler yapılmaktadır.

Bu konuda 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu yönetmeliği detaylı olarak incelendiğinde iş hekimi bulundurulması konusunda çeşitli gerekliliklerin olduğu görülmektedir. Bunların neler olduğu yasa metninde ve maddelerinde detaylı olarak belirtilmektedir.

Özellikle 50 çalışandan fazla işçisi ve çalışanı olan iş yerlerinin 1 Ocak 2013 tarihi itibari ile iş yeri hekimi bulundurması bir zorunluluk olmaktadır.

Bunun yanında 50 çalışandan az sayıda işçisi ve çalışanı olan iş yerlerinin de 1 Ocak 2014 tarihi itibari ile iş yeri hekimi bulundurması zorunluluk olarak yasada belirtilmektedir. Özellikle Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarında olan bu iş yerlerinde iş hekimi bulundurulması bir zorunluluktur.

Bunun yanında iş hekimi konusunda ve bunun bulundurulması konusunda yasada tüm iş yerleri için açık olarak zorunluluklar ve sorumluluklar belirtilmiş durumdadır. Bu konuda gerekli çalışmaların yapılarak iş yerlerinin çok dikkatli olması gerekmektedir.

Sorunsuz olarak iş sağlığının nasıl olacağı konusunda gerekli çalışmaların yapılması çok önemli bir konudur. Bu konuda 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu yönetmeliği içerisinde 50 çalışandan az sayıda çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfında yer alan iş yerleri için 1 Temmuz 2016 tarihi ile geçerli olmak üzere iş yeri hekimi bulundurulması da bir zorunluluk olmaktadır. Bu konuda 10 ve daha az çalışanı olan iş yerlerinin çok tehlikeli sınıfında olması durumunda sağlık personeli görevlendirmesi zorunluluk olmaktadır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Son Hali

Oldukça önemli bir yasa ve düzenleme olarak ülkemizdeki tüm iş yerlerinin ve işverenler ile çalışanları ilgilendiren bir yasa olarak çalışma yaşamında herkesin bilmesi gereken bir durumdadır. Bu nedenle işverenler başta olmak üzere birçok yetkili kişinin bu yasa konusunda bilgili olması önemli bir gerekliliktir.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu son hali konusunda detaylı çalışmanın yapılması ve yasanın okunması ile iş yerinin sorumluluklarının neler olduğu görülebilmektedir. Bu konuda özellikle çalışma yaşamında personel sayısı ile tehlike durumuna göre ne sınıfta olunduğunun bilinmesi ile bu konuda sorunsuz bir çalışma yapılması mümkündür.

Yasa genel olarak tüm iş yerlerini kapsamına almaktadır. Bunun yanında sınıflara göre özel olarak iş yerlerinin neler yapması gerektiği de bilinmelidir. Bu konuda iş yerinizin sorumluluklarının neler olduğunu 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu son hali incelenmesi ile görmeniz mümkündür.

Bu yasa kapsamında yer alan iş yerleri yanında yer almayan iş yerleri de oldukça önemlidir. Bu kapsamda yer almayan iş yerleri fabrikalar, bakım merkezleri, dikim evleri ve bunlara benzer iş yerleridir. Ayrıca kamu görevlisi sektörü de dahil etmesi yanında Türk Silahlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri ile istihbarat teşkilatının bu kapsam dışında olduğu belirtilmektedir.

Oldukça önemli olan ve dikkat edilmesi gereken bu konuda yasanın detaylı olarak incelenmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde iş yerinin sorumlulukları ve iş sağlığı ile iş güvenliği konusunda neler yapılması gerektiği bilinebilmektedir.

Yasanın kapsam dışı olan bazı durumları da bulunmaktadır. Bu kapsam dışı olan durumlarında incelenmesi ve bilinmesi gerekmektedir. Özellikle afet ve acil durum birimleri de bu kapsamın dışında yer almaktadır.

Ayrıca ev hizmetleri de bu kapsamın dışında yer alan çalışmalar olarak görülmekte ve belirtilmektedir. Bu yasanın ne olduğu ve kapsamı ile iş yerine yüklediği sorumlulukları dikkatli şekilde incelemek ve bunları bilerek hareket etmek sorun yaşamadan çalışma faaliyetinin sürdürülmesini sağlamaktadır.

Bir iş yerinin bu yasa kapsamında neler yapması gerektiği de bilinmesi gereken konular arasında yer almaktadır. İş yerinin öncelikle çalışan sayısı ile tehlike durumuna göre sınıfını bilmesi oldukça önemlidir. Bunun sonrasında kategorisine göre nasıl bir yükümlülüğü ve sorumluluğu olduğunu 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu son hali içerisinden görmesi mümkün olacaktır.

Bu yasaya göre iş yerleri çalışanları için işe girişler ve belirli aralıklar ile sağlık muayenesi yapması gerekmektedir. Ayrıca çalışanların iş sağlığı güvenliği konusunda aldığı eğitimlerin belgesi de bulunmalıdır. Oldukça önemli olan bu konulara işverenin dikkat etmesi gerekmektedir.

Özellikle iş yerinde bir acil durum planının yapılması gerekmektedir. Bu konuda risk değerlendirme ekibi görev almalı ve bu işlemi yapmalıdır.

Ayrıca sağlık güvenlik planının da yapılması gerekmektedir. Oldukça önemli olan bu konuda yanında iş yeri sağlık güvenlik uzmanlarının, iş yeri hekim ve çalışan temsilcilerinin birlikte iş güvenliği ve sağlığı talimatları hazırlaması gerekmektedir. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu son hali ile gerekli olan zorunluluklar ve sorumluluklar net olarak yasa içeriğinde bulunmaktadır. Buna göre başarılı bir şekilde iş yerinin çalışma yaşamını sürdürmesi ve çalışanların sağlığı ile iş güvenliği konusunda gerekli önlemlerinin alınması yasa ile zorunlu duruma getirilmiştir. Bu konuda hassas ve dikkatli davranılması yasal zorunlulukların yerine getirilmesi oldukça önemli konulardan birisidir.

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

arrow